ARGENTINA PHÊ DUYỆT 3 CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Argentina, nước sản xuất cây trồng biến đổi gen thứ ba trên thế giới đã thông qua hai giống ngô GM được phát triển bởi Syngenta và đơn vị địa phương của Dow AgroSciences, cũng như giống đậu tương GM từ Bayer SA. Một giống ngô biến đổi gen chứa nhiều gen để kiểm soát tốt hơn các loài côn trùng cánh vẩy, cũng như khả năng kháng glyphosate và glufosinateherbicides; giống ngô còn lại có tính kháng thuốc diệt cỏ 2-4D và aryloxyphenoxy. Đậu tương biến đổi gen có khả năng chịu đựng thuốc diệt cỏ glyphosate, glufosinate và isoxaflutole. 
Bộ trưởng Kinh doanh Nông nghiệp Luis Miguel Etchevehere cho biết: "Ba giấy phép đầu tiên được cấp vào năm 2018 là kết quả của việc thúc đẩy nhanh chóng các chính sách quản lý. Những chính sách này nhằm tăng cường tính bền vững, năng suất và xuất khẩu nông sản, chúng ta phải tận dụng lợi thế của sự lãnh đạo đất nước chúng ta trong việc phát triển, quy định, sử dụng công nghệ sinh học nông nghiệp an toàn và thông minh. "

Thông báo (bằng Tiếng Tây Ban Nha) hiện có tại Bộ Công nông nghiệp Argentina. Nghị quyết số 26/2018, Nghị quyết 27/2018 và Nghị quyết 28/2018.
Nguồn: www.isaaa.org