NÔNG DÂN UGANDAN YÊU CẦU ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI CÁC CÔNG NGHỆ CANH TÁC CÓ LỢI

La một nông dân và doanh nhân xã hội ở Ugan da, Emma Naluyima, bày tỏ mong muốn trồng cây biến đổi gien vì chúng có khả năng giải quyết những thách thức hiện tại mà cô phải đối mặt ở trang trại.

Sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân về thú y năm 2006, Naluyima bắt đầu trồng trọt. Với nền tảng chuyên nghiệp và 12 năm kinh nghiệm làm nông dân trong một trang trại rộng 1 mẫu Anh ở Entebbe Kawuku, cô đã bày tỏ mối quan ngại về nông nghiệp và những khát vọng của mình đối với cây trồng biến đổi gen.

“Là một người nông dân, tôi chỉ cần tìm kiếm một công nghệ nào đó có thể giải quyết những thách thức hiện tại mà tôi đang phải đối mặt hay phù hợp với nhu cầu của thị trường mà tôi đang nhắm đến. Nếu một cây trồng biến đổi gen có một đặc tính nhất định có thể giải quyết được một thách thức trong trang trại của tôi, tôi sẽ vui lòng tiếp nhận nó. Tôi quan ngại rằng cuộc thảo luận hiện tại của Nghị viện về GMOs có thể dẫn đến một luật hạn chế, điều này có thể làm cho người nông dân gặp khó khăn. Điều này không công bằng đối với nông dân. Tất cả những gì một người nông dân như tôi muốn thấy là một luật cho phép tôi tiếp cận các công nghệ canh tác khác nhau. Đây là yêu cầu của tôi đến Nghị viện Uganda, "Naluyima nói.

Tham khảo thêm trên Daily Monitor.
Nguồn: www.isaaa.org