CÁC NHÀ KHOA HỌC VIB PHÁT HIỆN SỰ TĂNG SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG VÀ NĂNG SUẤT SINH KHỐI TRONG ARABIDOPSIS

Cây trồng được can thiệp chứa ít lignin để giảm bớt quá trình công nghiệp chế biến sinh khối thực vật thành năng lượng. Thật không may, quá trình này làm giảm năng suất. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Sinh học Hệ thực vật VIB-UGent phát hiện ra một cách để khắc phục vấn đề này. Hơn nữa, chiến lược mà họ sử dụng không chỉ khôi phục năng suất sinh khối mà còn làm tăng năng suất của cây hoang dã.

Sinh khối thực vật là nguồn nguyên liệu tái tạo và và là nguồn nguyên liệu cacbon nito ban đầu để sản xuất năng lượng sinh học và các hóa chất khác. Tuy nhiên, việc xử lý công nghiệp sinh khối bị cản trở bởi lignin. Sinh khối Lignocellulosic rất giàu đường, có thể được sử dụng để sản xuất ethanol sinh học. Nhưng lấy đường ra khỏi cây trồng là khó khăn. Mặc dù lignin làm vững thành tế bào, nó cũng hình thành những khu vực chứa đường trong đó.

Trong nghiên cứu gần đây nhất, giáo sư Wout Boerjan của VIB-UGent, nghiên cứu sinh tiến sĩ Barbara De Meester và bác sĩ Ruben Vanholme đã tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một cây trồng Arabidopsis đột biến và thấp cây, chỉ chứa một nửa lượng lignin bình thường. Tiến sĩ Ruben Vanholme nói: "Sự kết hợp giữa lượng lignin thấp và sinh khối tăng lên trong cây trồng được can thiệp của chúng tôi dẫn đến lượng đường sinh ra tăng gấp 4 lần so với thực vật hoang dã. Và chính xác rằng đó là lượng đường chúng ta cần ddeerc huyển đổi từ một nên kinh tế dựa trên năng lượng hóa thạch sang nền kinh tế dựa trên sinh học. "

Tham khảo thêm trên VIB News.
Nguồn: www.isaaa.org