GEN SHCIGT GIÚP CÀ CHUA CHỐNG CHỊU STRESS PHI SINH HỌC

Họ protein “trihelix transcription factor” có vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển hình thái và sự thích nghi của thực vật đối với stress phi sinh học. Các nhà khoa học của Đại học Nông nghiệp Hoa Đông, đứng đầu là Chuying Yu đã phân lập được một gen bị cảm ứng do lạnh, đó là ShCIGT, từ cây cà chua hoang dại Solanum habrochaites. Nghiên cứu của họ nhằm mục đích biết được vai trò của tính chống chịu với stress phi sinh học. 

Gen ShCIGT được quan sát thấy có tính biểu hiện trong nhiều loại mô khác nhau. Sự biểu hiện của nó bị kích thích bởi nhiều loại hình stress phi sinh học, cũng như abscisic acid (ABA). Siêu biểu hiện của gen ShCIGT trong giống cà chua canh tác (Solanum lycopersicum) đã làm tăng cường tính chống chịu lạnh và khô hạn của cà chua.

Phân tích sâu hơn cho thấy khi protein ShCIGT tương tác với SnRK1, một cảm biến mang tính chất năng lượng sẽ được tạo ra trong hệ thống truyền tín hiệu chất biến dưỡng, mà điều ấy sẽ điều khiển được biến dưởng của cây, tăng trưởng và phát triển, chống chịu stress. 

Họ kết luận rằng ShCIGT rất có triển vọng được sử dụng để cải tiến tính chống chịu của cây cà chua với stress phi sinh học. 

Tham khảo thêm trên Plant Science.
Nguồn: www.isaaa.org