SIÊU PHÂN TÍCH 21 NĂM DỮ LIỆU CHO THẤY LỢI ÍCH CỦA NGÔ BIẾN ĐỔI GEN

Trong số các cây trồng biến đổi gen được trồng thương mại ở 26 quốc gia, ngô có số lượng lớn nhất các sự kiện đã được thông qua (một hoặc nhiều sự kiện xếp chồng) và là cây trồng được áp dụng đứng thứ hai về diện tích, sau đậu tương. Mặc dù vậy, những rủi ro và lợi ích của ngô GE vẫn đang được bàn cãi và vẫn còn lo ngại về sự an toàn.
Các nhà nghiên cứu người Ý, Elisa Pellegrino, Stefano Bedini, Marco Nuti, và Laura Ercoli đã xuất bản một bài phân tích dữ liệu bình duyệt về sản lượng từ năm 1996 đến năm 2016. Phân tích này mở rộng đến các thông số mới, bao gồm chất lượng ngũ cốc, các sinh vật không phải là mục tiêu (NTOs) ở cấp độ gia đình, các sinh vật mục tiêu (TOs) và phân hủy sinh khối đất, cho phép đánh giá thực tế hiệu quả hơn của ngô GE.

Trong số 6.006 ấn phẩm được kiểm tra bởi các nhà nghiên cứu, chỉ có 76 ấn phẩm đủ điều kiện cho các siêu phân tích. Siêu phân tích của họ về 21 năm dữ liệu đồng ruộng về tác động môi trường nông nghiệp của ngô GE cho thấy lợi ích của ngô GE đối với năng suất và chất lượng ngũ cốc, và sự giảm sút của loài sâu bệnh Diabrotica spp.

Phân tích cho thấy ngô GE có ít độc tố nấm mốc và không ảnh hưởng nhiều đến côn trùng có lợi. Có ít hoặc không ảnh hưởng đến sự phong phú của côn trùng không phải là mục tiêu, cho thấy không có ảnh hưởng đáng kể đến sự đa dạng của côn trùng. Có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy việc trồng ngô GE làm giảm hàm lượng mycotoxin trong hạt ngô, dẫn đến tăng thu nhập và chất lượng sản phẩm, và giảm sự tiếp xúc với chất độc mycotoxin của con người, do đó làm giảm nguy cơ sức khoẻ.

Tham khảo thêm công bố trên Scientific Reports.
Nguồn: www.isaaa.org