FAO VÀ OECD KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG NÔNG NGHIỆP

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO) đã đưa ra một dự án thí điểm để bắt đầu áp dụng và thực tiễn Hướng dẫn của OECD-FAO về Chuỗi cung ứng nông nghiệp có trách nhiệm, công cụ thực tế để giúp doanh nghiệp có thể theo dõi và các tiêu chuẩn khác về hành vi kinh doanh có trách nhiệm.

Mục tiêu của dự án là cải tiến việc thực hiện các Hướng dẫn và các tiêu chuẩn được quốc tế thống nhất về sản xuất có trách nhiệm, tìm nguồn cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng trong ngành nông nghiệp.

Các doanh nghiệp nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện Mục tiêu Phát triển Bền vững bằng cách tạo ra sự đầu tư rất cần thiết, việc làm bền vững, phát triển năng suất và chuỗi cung ứng mang lại lợi ích cho người sản xuất và người tiêu dùng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này cũng có thể có tác động tiêu cực đến người lao động, nhân quyền, môi trường, an ninh lương thực và quyền sở hữu. Dự án, bắt đầu với 30 doanh nghiệp hàng đầu, sẽ tăng cường khả năng của các công ty để tránh gây ra các tác động tiêu cực trong khi đáp ứng các thách thức bền vững toàn cầu.

Tham khảo thêm về dự án trên FAO news release.
Nguồn: www.isaaa.org