CÁC NHÀ KHOA HỌC KẾT LUẬN AN TOÀN CỦA VI KHUẨN PSEUDOMONAS NHƯ MỘT NGUỒN GEN PHỤC VỤ CHO CÂY TRỒNG GM

Các nhà khoa học của DuPont Pioneer, Hoa Kỳ, đã nghiên cứu tính an toàn của vi khuẩn Pseudomonas chlororaphis như một nguồn gen cho cây trồng biến đổi gen. Kết quả được in ấn trên tạp chí Transgenic Research trực tuyến.

 Cây trồng GM phải trải qua một sự thẩm định vô cùng khắt khe để xác định sự an toàn của chúng về mặt lương thực, thực phẩm và môi trường trước khi chúng được thương mại hóa. Tiến trình đánh giá an toàn như vậy bao gồm nhiều bước khác nhau; đánh giá từng tính trạng được du nhập vào giống, bao gồm sinh vật khởi nguồn, đề phấn tích bất cứ ảnh hưởng nào không mong muốn. Các nhà khoa học ghi nhận các loài của chi vi khuẩn Pseudomonas  khá an toàn khi áp dụng chúng vào nông nghiệp, một vài loài có những gen điều khiển độc tố giết chết côn trùng. Đặc biệt, vi khuẩn P. chlororaphis có một gen ipd072Aa, thể hiện ra protein có liên quan đến tính bảo vệ chống lại côn trùng thuộc bộ cánh cứng (Coleoptera) trong cây ngô.

Theo công trình khoa học này, P. chlororaphis khá phổ cập trong môi trường canh tác và không có độc tính hoặc chất gây dị ứng trên kết quả những đánh giá trước đây. Nó có quan hệ khá xa với pathogens tấn công người và thực vật, nhưng có lịch sử rất lâu dài về tính chất an toàn khi sử dụng. Đây là ứng cử viên sáng giá về các gen khi người ta muốn phát triển cây trồng GM kháng sâu hại

Tham khảo thêm trên Transgenic Research.
Nguồn: www.isaaa.org