GEN LÚA LÀM TĂNG NĂNG SUẤT NGÔ; CŨNG CÓ TÁC DỤNG TƯƠNG TỰ CHO CÁC CÂY TRỒNG KHÁC

Trong các khảo nghiệm ba năm trước, các nhà công nghệ sinh học đã chỉ ra rằng họ có thể tăng năng suất ngô bằng cách đưa một gen gạo vào cây điều hòa sự tích luỹ sucrose trong hạt, dẫn tới nhiều hạt hơn cho mỗi bắp ngô. Kỹ thuật đầy hứa hẹn này được thiết lập để áp dụng cho các loại cây trồng khác, bao gồm lúa mì và gạo.
Gen lúa ảnh hưởng đến việc hình thành một hoạt chất tự nhiên trong ngô, trehalose 6-phosphate (T6P), ảnh hưởng đến sự phân bố của sucrose trong cây trồng. Nhưng họ muốn tìm hiểu thêm chi tiết sâu xa của các mối quan hệ điều khiển sự tăng năng suất.

Ngô chuyển gen làm giảm mức độ của T6P trong mô mạch, một thành phần chính của mạng lưới vận chuyển của cây. Điều này cho phép nhiều sucrose để phát triển hạt hơn và, tình cờ, tăng tỷ lệ quang hợp, do đó sản xuất nhiều sucrose cho nhiều hạt hơn. Nhóm nghiên cứu cũng đã quan sát lớp mô mạch trong cơ cấu sinh sản của cây trồng nhạy cảm với hạn hán. Hạt cái bị hủy bỏ, nhưng giữ sucrose chảy trong các cấu trúc ngăn ngừa sự phát triển không đầy đủ.

Tham khảo thêm trên Rothamsted Research News.
Nguồn: www.isaaa.org