AUSTRALIAN OGTR PHÊ DUYỆT BÔNG GM (COT102) VÀ CANOLA (DHA CANOLA)

Văn phòng của Cơ quan Quản lý Công nghệ Gene (OGTR) của Úc đã thông báo việc phê duyệt việc phát hành bông kháng côn trùng (COT102) và cải dầu GM cải tiến hàm lượng dầu omega-3 (DHA canola).

Theo thông báo của OGTR, COT102 và DHA canola, cũng như các sản phẩm có nguồn gốc từ chúng, có thể được thương mại tổng hợp, bao gồm cả việc sử dụng trong thức ăn cho người và thức ăn chăn nuôi. Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) đã chấp thuận sử dụng trong thực phẩm có nguồn gốc từ các sản phẩm mang những sự kiện này. Việc phê duyệt đã được thông qua dựa trên Kế hoạch Đánh giá và Quản lý Rủi ro Cuối cùng (RARMP), kết luận rằng việc phát hành COT102 và DHA canola gây ra những rủi ro không đáng kể đối với con người và môi trường và không yêu cầu các biện pháp xử lý rủi ro cụ thể.

Tham khảo thông báo về GM cottonGM canola để biết thêm chi tiết.
Nguồn: www.isaaa.org