CÁC CHUYÊN GIA BANGLADESH TỎ THÁI ĐỘ TÍCH CỰC ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Theo một cuộc khảo sát do các nhà nghiên cứu từ Đại học Nông nghiệp Rahman và Đại học Khoa học và Công nghệ Patuakhali, các chuyên gia từ các khu vực công - tư ở Bangladesh có thái độ tích cực đối với công nghệ sinh học. Các kết quả được xuất bản trong Tạp chí Nông nghiệp và An toàn Thực phẩm.

Bangladesh là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn trong việc tiếp thị các sản phẩm công nghệ sinh học, do đó cần xác định và đánh giá thái độ cũng như tiêu dùng của các chuyên gia làm việc trong các tổ chức công - tư ở Bangladesh đối với các sản phẩm công nghệ sinh học. Kết quả cho thấy các chuyên gia Bangladesh có quan điểm lạc quan về công nghệ sinh học và các sản phẩm từ CNSH. Các sản phẩm công nghệ sinh học phổ biến nhất được những người tham gia sử dụng bao gồm dầu đậu tương GM, kháng sinh, kem chăm sóc da và vắc-xin. Các đặc điểm nhân khẩu xã hội học của những người trả lời không có ảnh hưởng đến quyết định sử dụng và mua các sản phẩm CNSH. Những người trả lời từ khu vực tư nhân đã có một lập trường lạc quan hơn để tiêu thụ các sản phẩm công nghệ sinh học so với người tham gia khu vực công.

Tham khảo thêm trên Agriculture and Food Security.
Nguồn: www.isaaa.org