USDA VÀ FDA BẮT TAY ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), chịu trách nhiệm thực thi luật an toàn thực phẩm của đất nước, đã đồng ý tăng cường hợp tác và phối hợp, xem xét các quy định công nghệ sinh học và áp dụng một hệ thống mới để kiểm tra an toàn nông trại .

Theo thỏa thuận chính thức, USDA và FDA chia sẻ thẩm quyền đối với các sản phẩm thực phẩm trong thương mại giữa các tiểu bang. Cụ thể, USDA điều chỉnh một số sản phẩm thịt, gia cầm và trứng theo Đạo luật kiểm tra thịt liên bang (FMIA), Đạo luật kiểm tra sản phẩm gia cầm (PPIA) và Đạo luật kiểm tra sản phẩm trứng (EPIA) và các quy định thực hiện. Mặt khác, FDA quy định tất cả các thực phẩm khác không thuộc phạm vi của các quy chế và quy định này. Theo trách nhiệm chung của khung hiện tại, một số cơ sở chế biến thực phẩm thuộc thẩm quyền của cả FDA và USDA.

USDA và FDA cũng bày tỏ rằng họ đang cam kết hiện đại hoá khuôn khổ phối hợp cho Quy chế Công nghệ sinh học và hệ thống quy định công nghệ sinh học nông nghiệp Hoa Kỳ để phát triển quản lý thực tiễn có hiệu quả dựa trên khoa học đối với các sản phẩm công nghệ sinh học với sự trợ giúp của các cơ quan liên bang khác, một phần của Chiến lược quốc gia về hiện đại hóa hệ thống quy định đối với các sản phẩm công nghệ sinh học.

Tham khảo thêm thảo thuận chính thức trên FDA.
Nguồn: www.isaaa.org