CÁC NHÀ KHOA HỌC UZH PHÁT TRIỂN CÁC DÒNG LÚA MỲ KHÁNG BỆNH NẤM MỐC

Các nhà khoa học thuộc Đại học Zurich (UZH) đã phát triển các giống lúa mỳ mới có khả năng đề kháng với bệnh nấm. Các kết quả được xuất bản trong Lý thuyết và ứng dụng di truyền học.

Các nhà nghiên cứu UZH đã điều tra một gen lúa mì có khả năng đề kháng với bệnh nấm mốc. Gen này, được gọi là Pm3, tồn tại trong các biến thể khác nhau. Tuy nhiên, sử dụng một gen Pm3 đơn để đưa ra tính kháng nhanh chóng mất đi tính hiệu quả của nó. Do đó, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm các dòng chuyển gen P3 biến đổi gen dẫn đến bốn dòng lúa mì mới với hai biến thể phentoypic khác nhau Pm3.

Teresa Koller, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Sự cải thiện sức đề kháng đối với bệnh nấm mốc là kết quả của sự tăng tổng số chuyển gen cũng như sự kết hợp của hai biến đổi gen Pm3. Các hoạt động của các gen kháng không có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển hay năng suất của lúa mì.

Tham khảo chi tiết trên UZH.
Nguồn: www.isaaa.org