TÁO FUJI ARCTIC® ĐÃ ĐƯỢC CANADA PHÊ DUYỆT

Các giống táo Arctic® Fuji, Okanagan Special Fruit Inc.'s (OSF) đã được Cơ quan kiểm tra thực phẩm Canada (CFIA) và Tổ chức Y tế Canada (HC) phê duyệt.
CFIA và HC đã thông báo rằng giống Arctic® Fuji "không có nguy cơ lớn đối với sức khoẻ con người so với các loại táo hiện đang có sẵn trên thị trường Canada. Health Canada cũng kết luận rằng quả táo Fuji Arctic® sẽ không ảnh hưởng đến dị ứng và không có sự khác biệt về giá trị dinh dưỡng so với các giống táo truyền thống khác". Cây Arctic® Fuji sẽ được thêm vào các vườn thương mại đang phát triển của Táo Arctic® Golden và Granica vào mùa xuân năm 2018.

Để biết thêm chi tiết, tham khảo OSF media release. Để đọc Sự chấp thuận của Tổ chức Y tế Canada về Arctic® Fuji, tham khảo HC website.
Nguồn: www.isaaa.org