NAMIBIA RA MẮT PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÁT HIỆN GM ĐẦU TIÊN

Một phòng thí nghiệm để kiểm nghiệm thực phẩm và các sản phẩm biến đổi gen đã được ra mắt ở Namibia lần đầu tiên. Phòng thí nghiệm, do Ủy ban Quốc gia về Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ, đã được Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Itah Kandjii-Murangi giới thiệu tại Windhoek.

Theo Kandjii-Murangi, phòng thí nghiệm sẽ rất quan trọng trong việc đảm bảo rằng chỉ những sản phẩm biến đổi gen được chấp thuận sử dụng trong nước mới được đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, phòng thí nghiệm sẽ xây dựng năng lực của các nhà nghiên cứu và giáo sư Namibia trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Điều này sẽ giúp quốc gia này có được vị trí tốt hơn để có thể đưa ra các lựa chọn thực phẩm bằng các bằng chứng khoa học. Bà nhấn mạnh rằng thông tin sai lạc về công nghệ sinh học trong nước là do thiếu khả năng phát hiện và đào tạo về công nghệ sinh học. Bà kêu gọi các trường đại học và các cơ sở tư nhân sử dụng phòng thí nghiệm.

Tham khảo thêm trên Development ChannelXinhuanet.
Nguồn: www.isaaa.org