ỨNG DỤNG CRISPR-CAS9 TRONG TẾ BÀO CÂY CÀ RỐT.

CRISPR-Cas9 được ứng dụng rộng rãi trong các loài sinh vật mẫu, nhưng chưa được ứng dụng trên cây cà rốt (Daucus carota subsp. sativus), một loài cây rau rất quan trọng của thế giới. Magdalena Klimek-Chodacka và cs. thuộc Đại Học Nông Nghiệp Krakow, Ba Lan,  đã sử dụng CRISPR-Cas9 tạo đột biến có chủ đích trên hệ gen cây cà rốt. 
Nhiều vectors CRISPR-Cas9 có chứa hai phân tử gRNAs (single-guide RNA) nhắm đích đến trong hệ gen cây cà rốt là gen  flavanone-3-hydroxylase (F3H).Gen này được thử nghiệm để khóa lại sinh tổng hợp chất anthocyanin trong mô sẹo cà rốt có màu tím. “Knockout” gen F3H tạo ra sự rối loạn màu sắc trong các mô sẹo (calli), cho thấy vai trò của gen  F3H trong sinh tổng hợp anthocyanin của tế bào cây cà rốt. Đây là minh chứng hùng hồn trong thanh lọc cây sự kiện chỉnh sửa gen một cách hiệu quả. 

Kết quả nghiên cứu còn cho thấy sự đột biến có chủ đích thành công thông qua CRISPR-Cas9 trong cây cà rốt và có thể đánh dấu một cột mốc mới trong nghiên cứu cây rau quan trọng này. 

Tham khảo thêm trên Plant Cell Reports.
Nguồn: www.isaaa.org