U.S. FDA CHẤP THUẬN GẠO GE CỦA TRUNG QUỐC

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã phê duyệt Huahui-1, giống lúa biến đổi gen được phát triển bởi Đại học Nông nghiệp Vũ Hán.

"Theo đánh giá an toàn và dinh dưỡng mà Vũ Hán đã đưa ra, chúng tôi hiểu Vũ Hán đã kết luận rằng thực phẩm cho người và động vật từ hạt lúa Huahui No.1 không khác biệt về thành phần, an toàn và các thông số khác có liên quan của thực phẩm cho con người và động vật hiện đang có mặt trên thị trường, và kỹ thuật biến đổi gen của hạt lúa Huahui No.1 không đưa ra những vấn đề cần phải được FDA phê duyệt hoặc phê duyệt ", Dennis Keefe, Giám đốc Văn phòng Phụ trách An toàn Thực phẩm của FDA cho biết trong thư chấp thuận của ông .

Huahui-1 được biến đổi gen để biểu hiện protein Cry1Ab / Cry1A có khả năng gây bệnh để đề kháng với sâu bọ cánh cứng lepidopteran. Tham khảo thư chấp thuận trên U.S. FDA website.
Nguồn: www.isaaa.org