NÔNG DÂN NIGERIA CÓ THỂ SỚM TRỒNG ĐẬU ĐŨA BT

Nigeria đã sẵn sàng trở thành nước đầu tiên trồng đậu đũa kháng côn trùng sau gần 15 năm nghiên cứu.

Issoufou Kollo Abdourhamane, quản lý dự án đậu đũa Bt tại Quỹ Công nghệ Nông nghiệp Châu Phi (AATF) cho biết: "Người trồng đậu đũa rất ủng hộ. Họ thích cây trồng biến đổi gen. họ đã chứng kiến sự hình thành đã sẵn sàng để trồng chúng”.

Các khảo nghiệm đối với đậu đũa Bt đã bắt đầu vào năm 2009 và dự kiến sẽ được thông qua vào năm 2018. Năm 2015, Nigeria đã thông qua luật về nông nghiệp-công nghệ sinh học. Ghana và Burkina Faso cũng đang tiến hành khảo nghiệm.

Theo T.J. Higgins, một nhà khoa học đã giúp phát triển giống đậu Bt tại Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng chung Úc (CSIRO), đậu đũa Bt sẽ làm tăng sản lượng của người nông dân trung bình từ 700 kg (~1.540 lbs) / ha lên một tấn (~ 2.205 lbs)/ha .

Tham khảo thêm trên Genetic Literacy Project
Nguồn: www.isaaa.org