CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG TỐC ĐỘ CAO MỞ ĐƯỜNG CHO CÂY TRỒNG TRONG TƯƠNG LAI

Các nhà khoa học thuộc Đại học Queensland (UQ) được khuyến khích để phát triển các quy trình "chọn giống tốc độ" đầu tiên trên thế giới từ các thí nghiệm của NASA (National Aeronautics and Space Administration) liên quan đến việc sử dụng ánh sáng liên tục trên lúa mì gây ra sự sinh sản sớm ở thực vật.
Kỹ thuật nhân giống tốc độ nhằm cắt giảm chu kỳ nhân giống cây trồng, đã được sử dụng chủ yếu cho mục đích nghiên cứu, nhưng hiện nay đang được ngành công nghiệp chấp nhận. Các nhà khoa học của UQ, cùng với Dow AgroSciences, đã sử dụng kỹ thuật này để phát triển giống lúa mỳ "DS Faraday" mới ra mắt vào năm 2018.

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Cải tiến Nông nghiệp và Cải tiến Thực phẩm Queensland (QAAFI), Tiến sĩ Lee Hickey, DS Faraday là một loại lúa mì có hàm lượng protein cao, xay xát lúa mì với khả năng chịu mọc trước vụ thu hoạch. Tiến sĩ Hickey giải thích rằng gen giun hạt đã được đưa ra, vì vậy nó có thể xử lý tốt hơn thời tiết ướt vào thời điểm thu hoạch, một vấn đề mà các nhà khoa học lúa mỳ ở Úc đã cố gắng giải quyết trong hơn 40 năm.

Tham khảo thông tin trên UQ NewsQAAFI.
Nguồn: www.isaaa.org