NRGENE BÁO CÁO BỘ GEN KHOAI TÂY THỰC PHẨM ĐẦU TIÊN

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học & Nghiên cứu của NRGene và Wageningen đang nghiên cứu về việc tạo ra nhiều genomemapping của khoai tây thực phẩm thương mại. Khoai tây được biết đến là cây lương thực được tiêu thụ nhiều thứ tư trên toàn cầu.

Việc lập bản đồ bộ gen của khoai tây là vô cùng khó khăn vì nó là ở thể tứ bội, trong đó mỗi tế bào khoai tây chứa bốn bản sao gần giống nhau của mỗi nhiễm sắc thể và gen. Đến nay, các nhà nghiên cứu đã hoàn thành việc lắp ráp theo từng giai đoạn của ba giống khoai tây thương mại. Theo NRGene, lắp ráp được xây dựng bằng nền di truyền N50 1,19 Mbp, khoảng cách không hoàn thành 0,89%, và kết quả BUSCO là 96,25%, 86% trong số đó được tìm thấy nhiều hơn một bản sao.

Giải mã bộ gen của khoai tây thực phẩm thương mại sẽ giúp các nhà khoa học phát triển các giống tốt hơn cho nông dân và người tiêu dùng.

Tham khảo thêm trên NRGene.
Nguồn: www.isaaa.org