TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP ĐỀ CẬP ĐẾN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI HỘI NGHỊ AFBF

Hội nghị hàng năm của Công ước Văn phòng Công đoàn Hoa Kỳ năm 2018 được tổ chức tại Nashville, Tennessee vào ngày 5-10 tháng 1 năm 2018 có sự tham gia của Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump. Vào ngày 8 tháng 1, Tổng thống nói: "Chúng tôi đang hợp lý hóa các quy định đã cản trở công nghệ sinh học hiện đại, giải phóng nông dân của chúng ta để đổi mới, phát triển và thịnh vượng." Phát biểu của ông đã được chuyển tới 7.400 nông dân và chủ trang trại có mặt tại Công ước.
Tổng thống Trump đã ký hai mệnh lệnh quản lý để tài trợ và hợp lý hóa việc mở rộng truy cập băng thông rộng nông thôn. Diễn văn của ông đã chỉ trích các chi phí của các quy định quá nghiêm ngặt và nhấn mạnh vào các vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt đối với nông dân như các luật, lao động và thương mại.

Để biết thêm chi tiết, bao gồm một đoạn video có độ phân giải cao về bài diễn văn của Tổng thống Trump trên AFBF Newsroom.
Nguồn: www.isaaa.org