ỦY BAN CHÂU ÂU CHO PHÉP TRỒNG 6 VỤ LÚA BIẾN ĐỔI GEN LÀM THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Ủy ban châu Âu, vào ngày 22 tháng 12 năm 2017, đã cho phép trồng 6 giống biến đổi gen (GMOs), tất cả đều dùng cho thực phẩm / thức ăn chăn nuôi. Đó là:
• Đậu tương 305423 x 40-3-2,
• Đậu tương DAS-44406-6,
• Đậu tương FG72 x A5547-127,
• Đậu tương DAS-68416-4,
• Cải dầu MON88302 x Ms8 x Rf3, và
• Ngô 1507 (gia hạn)

Các cây trồng biến đổi gen được phê duyệt đã trải qua một thủ tục cấp phép toàn diện, bao gồm đánh giá khoa học thuận lợi của Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu (EFSA).

Quyết định ủy quyền không bao gồm việc canh tác. Những giống này đã nhận được phiếu bầu "không ý kiến" từ các quốc gia thành viên cả trong Uỷ ban Thường vụ và Ủy ban Kháng nghị và do đó Ủy ban phải thông qua những quyết định đang chờ giải quyết. Các ủy quyền có giá trị trong 10 năm, và bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất từ các GMO này sẽ phải tuân thủ các quy định về nhãn và truy xuất nguồn gốc của EU.

Tham khảo thêm thông tin trên European Commission Daily News.
Nguồn: www.isaaa.org