FSANZ CÔNG BỐ BÁO CÁO PHÊ DUYỆT PHÁT HÀNH ĐỐI VỚI THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ DÒNG LÚA PROVITAMIN A GR2E

Thực phẩm có nguồn gốc từ dòng lúa Provitamin A GR2E có thể được bán ở Úc và New Zealand. Tiêu chuẩn Thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) đã công bố báo cáo phê duyệt cho Ứng dụng A1138 do Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (International Rice Research Institute) đưa ra để phê duyệt thực phẩm có nguồn gốc từ dòng lúa GR2E, biến đổi gen (GM) để sản xuất chất carotenoid provitamin A, đặc biệt là beta-carotene trong ngũ cốc.
FSANZ nhấn mạnh rằng sự chấp thuận này nhằm ngăn ngừa sự gián đoạn thương mại khi GR2E xuất hiện trong các lô hàng nhập khẩu gạo xát và rằng GR2E không được sử dụng trong các nguồn cung cấp lương thực của Úc và New Zealand.

Một đánh giá an toàn và đánh giá rủi ro dinh dưỡng của dóng lúa biến đổi gen GR2E được đưa vào tài liệu hỗ trợ cho báo cáo. Không có mối quan ngại nào về sức khoẻ và an toàn nào được xác định. Dựa trên dữ liệu được cung cấp trong Đơn này, và các thông tin có sẵn khác, thực phẩm có nguồn gốc từ dòng GR2E được xem là an toàn đối với người tiêu dùng như thực phẩm có nguồn gốc từ giống gạo thông thường.

Để biết thêm thông tin, đọc Báo cáo Phê duyệt và các tài liệu hỗ trợ trên trang web của FSANZ website.
Nguồn: www.isaaa.org