IITA BẮT ĐẦU KHẢO NGHIỆM DIỆN HẸP SẮN CHUYỂN GEN

Viện Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế (IITA) phối hợp với Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học ETH Zurich đã bắt đầu các khảo nghiệm diện hẹp cây sẵn chuyển gen. Nghiên cứu này nhằm mục đích làm giảm sự gãy chuỗi tinh bột trong củ sắn sau khi tỉa cành trước khi thu hoạch. Đây cũng là một quá trình thu thập thông tin để có được kiến thức cơ bản về sự trao đổi tinh bột trong củ sau thu hoạch và về sắn như một loại cây trồng.
Sắn là cây lương thực quan trọng ở vùng hạ Sahara Châu Phi cũng như các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới khác, nhưng người trồng sắn phải đối mặt với mức độ mất mát sau thu hoạch cao do sự suy thoái nhanh chóng của rễ giàu tinh bột xảy ra tự nhiên sau khi thu hoạch. Dự án nhằm mục đích giải quyết vấn đề này thông qua việc trồng cây sắn 60444 được tạo ra ở ETH Zurich bằng cách sử dụng RNAi để giảm bớt các tinh bột trong rễ sau khi tỉa cành.
Giấy phép CFT do cơ quan quản lý an toàn sinh học quốc gia cấp bởi Cơ quan an toàn sinh học quốc gia năm 2015, cho giai đoạn từ ngày 22 tháng 9 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. IITA tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn sinh học quốc gia và quốc tế và đảm bảo rằng các quy tắc này được thi hành trong các khảo nghiệm, sẽ được thực hiện trong khuôn viên IITA ở Ibadan, Nigeria. Các cây sắn từ thử nghiệm trên đồng ruộng không phải dành cho thị trường cũng không phải cho sự phát triển thương mại, do đó sẽ không bị tiêu hao. Và theo các quy định của quốc gia, tất cả các cây trồng sẽ bị tiêu hủy trong khu vực CFT sau khi phân tích.

Tham khảo thêm thông tin trên IITA News.
Nguồn: www.isaaa.org