CÁC NHÀ KHOA HỌC CỦA CSIRO ĐÃ PHÁT TRIỂN LOẠI LÚA MÌ MỚI CÓ LƯỢNG CHẤT XƠ GẤP 10 LẦN

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc phát triển một loại lúa mì mới chứa 10 lần lượng chất xơ so với lúa mì thông thường, giúp cải thiện sức khoẻ ruột và chống lại ung thư ruột và bệnh tiểu đường tuýp 2. Nhóm nghiên cứu bao gồm các chuyên gia từ Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng chung (CSIRO), Limagrain Céréales Ingrédients và Tổng công ty Nghiên cứu và Phát triển Ngũ cốc.
Các nhà nghiên cứu xác định hai enzym đặc biệt, khi giảm trong lúa mì,  sẽ tăng hàm lượng amylose. Tiến sĩ Ahmed Regina của CSIRO cho biết: "Từ đó, chúng tôi đã sử dụng cách tiếp cận giống thông thường, chứ không phải kỹ thuật biến đổi gen, và tăng được hàm lượng amylose trong hạt lúa mì từ khoảng 20 đến 30% lên mức chưa từng có, 85%". "Điều này đã đủ để làm tăng mức độ kháng tinh bột lên hơn 20% tổng lượng tinh bột trong ngũ cốc so với ít hơn một phần trăm trong lúa mì thông thường." Cho đến nay, một số ít nông dân ở Idaho, Oregon, và Washington đã thu hoạch lúa mỳcó hàm lượng xơ cao lần đầu tiên.

Tham khảo thêm trên CSIRO.
Nguồn:www.isaaa.org