CÁC THỬ NGHIỆM TRÊN QUY MÔ LỚN TIẾT LỘ BÍ MẬT ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI CÁC GIỐNG NGÔ LAI HIỆN ĐẠI

Liệu thế kỷ cuối cùng của việc lai tạo để tăng sản lượng đã thay đổi khả năng của cây ngô để thích ứng với những tình huống hay stress mới? Đại học Wisconsin, Giáo sư Nông học Natalia de Leon cùng với sinh viên Joe Gage và các đồng nghiệp, hy vọng sẽ trả lời câu hỏi này.

Kết quả nghiên cứu của họ cho thấy bằng cách nhân giống năng suất cao, các nhà nhân giống ngô đã hạn chế khả năng lai của giống ngô Bắc Mỹ trong tương lai, do đó tạo ra một thế giới nhỏ hơn các giống lai có thể thích ứng để ứng phó với các stress như hạn hán hoặc sâu bệnh.

Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ thử nghiệm trên diện rộng Genomes to Fields (G2F) bao gồm hơn 850 giống ngô lai độc đáo tại 21 địa điểm trên khắp Bắc Mỹ. Họ đã đo được các đặc điểm như sản lượng và chiều cao cây trồng trong khi ghi lại các điều kiện thời tiết và phát hiện ra rằng các bộ phận của bộ gen ngô đã được chọn lọc ở mức độ cao đã giảm khả năng phản ứng với các môi trường biến đổi hơn các vùng di truyền không được các nhà lai tạo trực tiếp thực hiện. Điều này cho thấy rằng người chọn giống cần phải phát triển giống lai mới thích nghi với các vị trí mới hoặc thay đổi trong cùng một khu vực. 

Tham khảo thêm thông tin trên Iowa Corn Growers Association News.
Nguồn: www.isaaa.org