TÁC ĐỘNG TOÀN CẦU CỦA VIỆC KHÔNG TRỒNG CÂY TRỒNG KHÁNG THUỐC DIỆT CỎ DO LỆNH CẤM GLYPHOSATE

Điều gì sẽ xảy ra nếu cây trồng kháng thuốc diệt cỏ không còn tồn tại vì glyphosate bị cấm? Điều này được đặt câu hỏi bởi PG Graham Brookes, và Farzad Taheripour của Đại học Purdue và Wallace Tyner trong bài nghiên cứu của họ được xuất bản trong Tạp chí Cây trồng biến đổi gen và Thực phẩm.
Theo báo cáo, những tác động ban đầu bao gồm sự mất thu nhập từ nông nghiệp toàn cầu là 6,76 tỷ đô la, và giảm sản lượng đậu tương, ngô và cải dầu, khoảng 18,6 triệu tấn, 3,1 triệu tấn và 1,444 triệu tấn. Môi trường cũng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp do sự gia tăng sử dụng các chất diệt cỏ khác với 8,2 triệu kg hoạt chất, và tỉ lệ tác động môi trường giảm xuống 12,4%. Hơn nữa, sẽ có sự gia tăng lượng khí thải carbon do sử dụng nhiên liệu và làm giảm lượng cacbon trong đất bị cô lập, tương đương thêm vào 11,77 triệu xe ô tô trên đường.

Các tác động khác đối với phúc lợi toàn cầu cũng được dự đoán nhờ sử dụng mô hình GTEL-BIO của CGE (General Equalibrium CGE) và nhận thấy rằng hầu hết các tác động đều là tiêu cực. Giá toàn cầu của tất cả các loại ngũ cốc, hạt có dầu và đường sẽ tăng. Diện tích sử dụng đất cho cây trồng cũng dự kiến sẽ tăng lên 762.000 ha, điều này có thể dẫn đến nạn phá rừng và tăng lượng khí thải CO2.

Tham khảo bài báo mở trên GM Crops and Food.
Nguồn: www.isaaa.org