USDA FAS CÔNG BỐ BẢN BÁO CÁO NÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM CHO NHẬT BẢN

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA FAS) đã công bố Báo cáo hàng năm về Công nghệ sinh học Nông nghiệp năm 2017 cho Nhật Bản. Báo cáo nói rằng Nhật Bản vẫn là một trong những nước nhập khẩu thực phẩm và thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới được sản xuất sử dụng các công nghệ sinh học hiện đại. Hoa Kỳ là nhà cung cấp ngô chính, chiếm 70% lượng ngô nhập khẩu của Nhật Bản vào năm 2016.

Báo cáo cũng nói rằng quy định của cây trồng biến đổi gen (GE) ở Nhật Bản dựa trên khoa học và minh bạch, các sự kiện mới được xem xét và chấp thuận trong khoảng thời gian dự kiến mà hầu hết là phù hợp với mong đợi của ngành công nghiệp để phát hành thị trường. Tính đến ngày 16 tháng 10 năm 2017, 313 sự kiện đã được phê duyệt để sử dụng cho thực phẩm. Tuy nhiên, số lượng các sự kiện đã được thông qua trong ba năm qua đã giảm do cải tiến trong quá trình xét duyệt của Nhật Bản được thực hiện bởi MHLW vào năm 2015.

Cho đến nay, đã có 176 sự kiện cho 9 vụ đã được phê duyệt để đưa ra môi trường, trong đó có 133 sự kiện bao gồm việc phê duyệt trồng trọt thương mại. Tuy nhiên, không có canh tác thương mại cây lương thực GE ở Nhật Bản – Hoa hồng biến đổi gen được phát hành bởi Suntory trong năm 2009 vẫn là cây trồng biến đổi gen duy nhất được trồng thương mại ở nước này.

Đọc thêm chi tiết trong báo cáo GAIN.
Nguồn: www.isaaa.org