CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN GEN QUY ĐỊNH VIỆC RA HOA CŨNG QUY ĐỊNH SỰ PHÁT TRIỂN RỄ CỦA LÚA MÌ VÀ LÚA MẠCH

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Queensland đã phát hiện ra rằng một gen chủ chốt kiểm soát thời gian ra hoa trong cây lúa mỳ và lúa mạch cũng quy định sự phát triển của rễ cây.

Gen VRN1, được biết là gen điều hòa sự ra hoa của cây lúa mỳ và lúa mạch, cũng đóng vai trò quan trọng trong khả năng phản ứng của cây trồng đối với trọng lực, do đó quy định sự phát triển của rễ và xác định hình dạng tổng thể của hệ thống rễ.

"Một biến thể đặc biệt của VRN1 ở lúa mạch, được biết đến với tên allele Morex, đồng thời gây ra sự ra hoa sớm và duy trì hệ thống rễ 'nhanh, rộng và sâu'", Chủ nhiệm dự án TS. Lee Hickey thuộc Hiệp hội Cải tiến Nông nghiệp và Lương thực Queensland (QAAFI) nói. Ông cũng nói rằng khám phá này là một bước đột phá lớn trong việc tìm hiểu sự phát triển của rễ và có thể tăng cường an ninh lương thực bằng cách cho phép các nhà nghiên cứu nhân giống cây trồng thích nghi tốt hơn với nhiều môi trường khác nhau.

Tham khảo thêm thông tin trên UQ News.
Nguồn: www.isaaa.org