NHÓM NGHIÊN CỨU TỪ MỸ, TRUNG QUỐC VÀ PHÁP CÔNG BỐ TRÌNH TỰ GEN CỦA CÂY BẦU

Một nhóm nghiên cứu của Viện Boyce Thompson (BTI), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), và cộng tác viên ở Trung Quốc và Pháp, đã công bố chuỗi trình tự gen chất lượng cao đầu tiên cho cây bầu (Lagenaria siceraria) và một bộ gen được tái tạo tổ tiên Cucurbitaceae mới nhất.

Các nhà nghiên cứu so sánh trình tự bộ gen của bầu với các loài khác để tái tạo lại lịch sử di truyền cổ xưa của họ Cucurbitaceae. Trong bài báo đăng trên tạp chí The Plant Journal, nhóm nghiên cứu đã báo cáo trình tự bộ gen 313.4-Mb chất lượng cao của cây bầu dòng thuần, USVL1VR-Ls, với giá đỡ N50 là 8.7 Mb và dài nhất là 19.0 Mb. Khoảng 98,3% của giá đỡ lắp ráp được gắn vào 11 phân tử giả. Phân tích gen so sánh xác định các mối liên hệ cấp độ nhiễm sắc thể giữa bầu với các cây cucurbits khác, cũng như mở rộng các họ gen cụ thể trong dòng bầu.

Các nhà nghiên cứu đã có thể ứng dụng trình tự bộ gen trong việc xác định các gen có liên quan đến một căn bệnh đặc biệt nghiêm trọng: virut đốm vòng trên đu đủ (PRPV).

Tham khảo thêm trên BTI News.
Nguồn: www.isaaa.org