ARGENTINA PHÊ CHUẨN ĐẬU TƯƠNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC MỚI

Bộ trưởng Bộ nông nghiệp Argentina đã công bố phê chuẩn cho thương mại hóa sản phẩm đậu tương biến đổi gen SYN-000H2-5, một loại cây trồng công nghệ sinh học mới kháng thuốc trừ cỏ glufosinate-ammonium và các chất ức chế enzyme HPPD.
 
Nghị quyết số 83-E / 2017 được công bố đã chính thức hóa việc cho phép thương mại sự kiện CNSH do các công ty Syngenta Agro SA và Bayer SA đề xuất. Bộ cho biết, sự kiện mới sẽ cho phép thay đổi nhiều hơn trong các phương thức hoạt động của loại thuốc diệt cỏ này.
 
Argentina là nước sản xuất cây trồng công nghệ sinh học lớn thứ 3 trên thế giới và đã trồng 18,7 triệu ha đậu tương công nghệ sinh học trong năm 2016.

Tham khảo Nghị quyết Bản chính thức của Công hòa Argentina (tiếng Tây Ban Nha). Để biết thêm thông tin về cây trồng công nghệ sinh học tại Argentina, tham khảo Thông tin và Xu hướng CNSH của ISAAA ở Argentina.
Nguồn: www.isaaa.org