QUT TRỒNG LOẠI CHUỐI KHÁNG BỆNH PANAMA ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Công nghệ Queensland (QUT) đã phát triển và trồng các giống chuối Cavendish cải tiến có khả năng chống chịu được nấm mốc Fusarium wilt nhiệt đới 4 (TR4), còn được gọi là bệnh Panama.
Được dẫn dắt bởi Giáo sư James Dale từ Trung tâm trồng và Sản xuất Nhiên liệu Nhiệt đới của QUT, khảo nghiệm được thực hiện từ năm 2012 đến năm 2015 tại một trang trại chuối thương mại trước đây bị ảnh hưởng bởi chủng TR4. Đất bị tái nhiễm nặng do bệnh đã được sử dụng cho các thử nghiệm.
Cavendish Grand Nain đã được các nhà nghiên cứu cải tiến bằng gen RGA2, lấy từ các dưới loài chuối hoang dại có khả năng kháng lại TR4, Đông Nam Á, Musa acuminata ssp malaccensis. Một dòng Cavendish cải tiến (RGA2-3) vẫn không có TR4 trong ba năm thử nghiệm, trong khi ba dòng khác được cải tiến với RGA2 cho thấy sức đề kháng mạnh, với 20% hoặc ít hơn các cây có triệu chứng bệnh trong vòng ba năm.
 
Ngược lại, 67% -100% cây chuối đối chứng sau ba năm bị chết hoặc bị nhiễm TR4, bao gồm một biến thể Giant Cavendish 218 được sinh ra thông qua nuôi cấy mô ở Đài Loan và cho thấy có khả năng chịu được TR4. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mức hoạt động của gen RGA2 trong chuối biến đổi có 'tương quan mạnh' với kháng TR4.

Tham khảo thêm chi tiết, đọc bản tin QUT.
Nguồn: www.isaaa.org