HỘI THẢO CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM VÀ AN TOÀN SINH HỌC QUỐC TẾ ĐÃ CÓ TUYÊN BỐ CUỐI CÙNG

Hội thảo Công nghệ sinh học và an toàn sinh học quốc tế năm 2017 được tổ chức bởi Đại học Hacettepe và Đại học bang Michigan vào ngày 9-11 tháng 10 năm 2017 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố tuyên bố cuối cùng.

Tuyên bố cuối cùng của hội thảo nhấn mạnh nhu cầu công nghệ sinh học hiện đại như một công nghệ chủ chốt cho ngành lương thực và khoa học nông nghiệp, được cộng đồng khoa học coi là tương lai của an ninh lương thực toàn cầu. Nó cũng tuyên bố rằng công nghệ sinh học hiện đại đóng một vai trò không thể thiếu trong sự tương tác giữa lương thực, nông nghiệp, môi trường và bền vững.

Hội thảo tập trung vào các vấn đề chính trong khuôn khổ pháp lý, các cân nhắc kinh tế xã hội và đánh giá rủi ro nhằm hỗ trợ nghiên cứu CNSH hiện đại và giám sát an toàn sinh học và ra quyết định.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ với Tiến sĩ Remziye Yilmaz tạiremziye@hacettepe.edu.tr.
Nguồn: www.isaaa.org