VITAMIN E Ở CÂY NGÔ HƯỚNG TỚI CÂY TRỒNG CÓ NHIỀU CHẤT DINH DƯỠNG HƠN

Các nhà khoa học từ Đại học Cornell và các cộng sự từ các tổ chức khác đã xác định được các gen điều khiển hàm lượng Vitamin E trong hạt ngô.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các loại phân tích liên kết gen khác nhau để xác định 14 gen trên bộ gen ngô tham gia vào quá trình tổng hợp vitamin E. Sáu gen mới được phát hiện để mã hóa các protein đóng góp vào một nhóm các hợp chất chống oxy hoá gọi là tocochromanols, gọi chung là vitamin E. Ngoài các tính chất chống oxy hoá, tocochromanols có liên quan đến sức khoẻ tim mạch ở người và hoạt động tốt ở thực vật.

Theo Michael Gore, phó giáo sư về nhân giống cây trồng và di truyền học, một nền tảng gần như hoàn thiện cho sự cải tiến di truyền của vitamin E trong ngô và các loại ngũ cốc chính khác đã được thiết lập.

Để biết thêm chi tiết, tham khảo thông cáo báo chí từ Đại học Cornell.
Nguồn: www.isaaa.org