CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN KHOAI TÂY KHÁNG BỆNH MỐC SƯƠNG

Công nghệ đã giúp khắc phục bệnh mốc sương ở mầm khoai tây Ailen. Một nhóm nghiên cứu do giáo sư Jonathan Jones làm trưởng nhóm tại Phòng thí nghiệm The Sainsbury ở Norwich Research Park đã thành công trong việc cải tiến khoai tây để kháng lại bệnh mốc sương bằng cách đưa ra một gen kháng rầy từ khoai tây hoang dại vào giống khoai tây phổ biến Maris Piper.
Mốc sương là một bệnh hại nghiêm trọng trên toàn cầu, và là nguyên nhân đáng kể cho nạn đói của người Ailen vào những năm 1840. Giáo sư Jones nói: "Năm đầu tiên của cuộc khảo nghiệm Maris Piper có kết quả rất xuất sắc. "Chúng tôi đã quan sát thấy sự kháng với bệnh mốc sương trong tất cả các dòng”.
Gen kháng bệnh mốc sương mới này được tích hợp vào Maris Piper hứa hẹn sẽ tăng sức mạnh cho cây trồng và giảm sử dụng thuốc trừ nấm hóa học trong quá trình trồng trọt. Các khảo nghiệm tại Norwich đang tiếp tục, và năm tới nhóm nghiên cứu sẽ bắt đầu khám phá những đặc tính di truyền có thể cải thiện chất lượng củ. Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ tạo ra một loại cây trồng ít bị tổn thương và giúp cải thiện chất lượng và tính bền vững của vụ khoai tây ở Anh.

Để biết thêm chi tiết, hãy đọc bài báo tại trang web của Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Sinh học và Sinh học.