CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ ÁP DỤNG KỸ THUẬT DI TRUYỀN Ở CÂY ĐẬU ĐŨA ĐỂ SẢN XUẤT PROTEIN BT KHÁNG SÂU ĐỤC QUẢ MARUCA

Trong báo cáo tại Tạp chí Plant Cell Tissue and Organ Culture (PCTOC), các nhà khoa học đã áp dụng kỹ thuật di truyền trên cây đậu đũa - một trong những nguồn protein thực vật quan trọng nhất cho các gia đình nông thôn ở vùng Hạ Sahara Châu Phi - để sản xuất protein Bacillus thuringiensis (Bt) giúp cây kháng lại sâu đục quả Maruca gây hại cho mùa màng. Bt đã được sử dụng như một loại thuốc trừ sâu hữu cơ trong nhiều thập kỷ, nhưng thường không có hoặc quá đắt cho các nông hộ nhỏ.

Theo ông TJ Higgins, một nhà nghiên cứu tại Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng chung (CSIRO), đậu đũa Bt có thể mang lại năng suất cao hơn 25% so với các giống đậu đũa khác.Tuy nhiên, giống đậu đũa có thể được thương mại miễn phí vào năm tới cho nông dân ở Nigeria, Burkina Faso và Ghana.

Tham khảo thêm các thông tin khác trên PCTOC.
Nguồn: www.isaaa.org