LÚA 'SUPERCHARGED' MANG GEN NGÔ CÓ THỂ LÀM TĂNG NĂNG SUẤT

Để cải thiện quá trình quang hợp ở cây lúa và tăng năng suất cây trồng, các nhà khoa học làm việc trong Dự án Lúa C4 của trường Đại học Oxford, bằng cách đưa một gen ngô đơn lẻ vào cây trồng, tiến tới trồng lúa 'supercharging' để đạt được mức năng suất cao hơn.
Cây lúa sử dụng con đường quang hợp C3, trong môi trường nóng và khô ít hiệu quả hơn con đường C4 được sử dụng trong các thực vật khác như ngô và lúa miến. Các nhà khoa học nghĩ rằng nếu cây lúa có thể được 'chuyển đổi' để sử dụng quang hợp C4, năng suất của nó sẽ tăng 50%.

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra cách họ tiến hành bước đầu tiên trong cuộc hành trình này gọi là phương pháp giải phẫu 'proto-Kranz' bằng cách giới thiệu một gen ngô duy nhất được gọi là GOLDEN2-LIKE tới cây lúa. Bước này tăng lượng lạp lục và ty thể có chức năng trong các tế bào màng bao quanh các tĩnh mạch lá, bắt chước những đặc điểm nhìn thấy ở các loài proto-Kanz.

Giáo sư Jane Langdale, giáo sư phát triển cây trồng thuộc khoa Khoa học thực vật thuộc Đại học Oxford, và nhà nghiên cứu chính về giai đoạn này của dự án lúa gạo C4 cho biết: "Nghiên cứu này giới thiệu một gen duy nhất cho cây lúa để tái tạo bước đầu tiên dọc theo con đường tiến hoá từ C3 đến C4. Đó là một sự phát triển thực sự đáng khích lệ, và thách thức bây giờ là xây dựng trên đó và tìm ra những gen thích hợp tinh chỉnh để hoàn thành các bước còn lại trong quá trình ".

Tham khảo thêm thông tin trên the University of Oxford News & Events.
Nguồn: www.isaaa.org