CÁC NHÀ KHOA HỌC PHÁT HIỆN RA CON ĐƯỜNG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG LÚA MẠCH

Các nhà khoa học Trung tâm Lúa mạch Quốc tế đã phát hiện ra một con đường di truyền để cải thiện kích thước hạt lúa mạch và tính đồng nhất. Các nhà nghiên cứu tại Viện James Hutton và Khoa Khoa học thực vật của Đại học Dundee đã kiểm tra việc kiểm soát gen đối với sự hình thành hạt ở lúa mạch và phát hiện ra một đột biến trong gen VRS3 đã cải thiện sự đồng nhất trong đại mạch sáu hàng.

Colin West, chủ tịch Trung tâm Lúa mạch Quốc tế cho biết tính đồng nhất là rất quan trọng trong chế biến ngũ cốc sau khi thu hoạch để sản xuất malt chất lượng cao hơn. Phát hiện này có tiềm năng rất lớn cho cả người trồng và ngành công nghiệp vì việc malt hóa luôn gặp vấn đề với các giống 6 hàng để cung cấp malt cho các thông số của khách hàng do sự thay đổi kích thước hạt xung quanh tai.

Ông cho biết thêm rằng việc phân bố kích cỡ đồng đều hơn dẫn đến sự hấp thụ nước nhất quán trong suốt quá trình lắng, thậm chí còn thay đổi hạt trong suốt quá trình nảy mầm, và sự hình thành màu sắc tương tự trong quá trình sấy. Tất cả những thay đổi này đều giúp tạo ra malt chất lượng cao hơn phù hợp với việc xay xát có kiểm soát trong các nhà máy bia và các nhà máy chưng cất.

Tham khảo thêm thông tin trên University of Dundee website.
Nguồn: www.isaaa.org