KHẢO NGHIỆM KHOAI TÂY KHÁNG BỆNH CHO KẾT QUẢ TÍCH CỰC Ở UGANDA

Các nhà khoa học ở Uganda đều lạc quan rằng khoai tây biến đổi gen sẽ được bán trên thị trường trong nước vào năm 2020.
Theo Tiến sĩ Alex Barekye, Giám đốc Viện nghiên cứu nông nghiệp Kachwekano, nghiên cứu về khoai tây kháng bệnh đang được tiến hành. Cho đến thời điểm này, ba cuộc thử nghiệm giống khoai tây Victoria đã được tiến hành và hiệu suất của cây trồng biến đổi gen là tốt. Không phát hiện được bệnh và năng suất cao.

"Khi chúng tôi nhìn vào tất cả các sản phẩm trong dòng GMO và xem xét thời gian của vụ mùa, tôi nghĩ rằng khoai tây sẽ là cây GMO đầu tiên được thương mại hóa ở Uganda. Chúng tôi đã tiến hành ba thử nghiệm và không phát hiện ra bệnh. Năng suất cao và không có gì thay đổi."Tiến sĩ Barekye nói.

Giai đoạn tiếp theo của dự án là kiểm tra giống khoai tây GM tại ba khu vực khác nhau ở Uganda để điều tra khả năng phát triển mạnh trong điều kiện môi trường khác nhau, khi được Uỷ ban An toàn Thực phẩm Quốc gia thông qua.

Tham khảo thêm trên The Observer.
Nguồn: www.isaaa.org