NIGERIA CHUẨN BỊ CHO VIỆC THƯƠNG MẠI HÓA ĐẬU ĐŨA BT VÀ BÔNG BT VÀO NĂM 2018

Hội đồng Giống nông nghiệp quốc gia (NASC) đang chuẩn bị cho việc thương mại hoá đậu đũa Bt và bông Bt, dự kiến sẽ tiến hành vào năm 2018. Một phần của việc chuẩn bị cho chính phủ Nigeria là tiến hành hội thảo cho các công ty hạt giống để giáo dục họ về vai trò của mình trong việc phân phối hạt giống biến đổi gen khi phát hành trên thị trường.

"Ngành công nghiệp nông nghiệp đã có truyền thống ủng hộ tiến bộ công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực cải tiến di truyền cây trồng. Qua nhiều thập kỷ, ngành công nghiệp này đã pha trộn các đặc tính di truyền tự nhiên của hạt giống để tìm kiếm các giống đặc biệt mạnh mẽ thông qua việc nhân giống cây trồng truyền thống, tiến hóa để tham gia vào việc biến đổi gen của các giống cây trồng thông qua các phương pháp phi truyền thống dẫn đến sản xuất hạt giống biến đổi gen (GM) ", Tiến sĩ Philip Ojo, Tổng giám đốc NACS nói.

Hội thảo được tiến hành với sự cộng tác của hiệp hội đại diện cho các công ty hạt giống tư nhân ở Châu Phi, Hiệp hội Thương mại Hạt giống Châu Phi (AFSTA) với sự hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nghiệp Hạt Giống Nigeria (SEEDAN); Quỹ Công nghệ Nông nghiệp Châu Phi (AATF); Diễn đàn mở về Công nghệ sinh học Nông nghiệp (OFAB); Phi Thu hoạch; và Cơ quan quản lý an toàn sinh học quốc gia (NABDA), ở Abuja.

Cán bộ truyền thông của AFSTA, Aghan Daniel, nhấn mạnh rằng điều quan trọng là nông dân và người tiêu dùng ở Châu Phi sẽ có cơ hội được hưởng lợi từ việc tăng năng suất, hiệu quả, nguồn cung cấp thực phẩm được dự báo và tiếp cận được bằng cách đưa cây trồng biến đổi gen vào các nước châu Phi.

Tham khảo thêm trên Leadership Nigeria.
Nguồn: www.isaaa.org