SIÊU BIỂU HIỆN GEN BJHMGS1 TĂNG CƯỜNG CÁC CHẤT CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE TRONG QUẢ CÀ CHUA

Gen 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A synthase (HMGS) mã hóa protein “isoprenoids” bao gồm những “phytosterols” có thể làm giảm cholesterol trong máu. Theo nghiên cứu trước đó, siêu biểu hiện gen BjHMGS1 của cây mù tạt (mustard: Brassica juncea) trong cây Arabidopsis và các gen điều hoà thuốc lá trong quá trình tổng hợp sterol và tăng hàm lượng Sterol của nó. Nhóm nghiên cứu của Pan Liao thuộc Đại Học Hong Kong muốn cho biểu hiện gen nguyên thủy (wildtype) HGMS và gen đột biến (S359A) BjHMGS1 trong cây cà chua (Solanum lycopersicum). 

Siêu biểu hiện gen đã gây ra sự tích lũy “squalene” dẫn xuất từ MVA và phytosterols, cũng như vitamin E và carotenoids trong quả cà chua. Trong cà chua, siêu biểu hiện HMGS trong cây cà chua non, các gen kết hợp với những sinh tổng hợp như vậy của những tiền chất của nhiều hợp chất, bao gồm phytosterols, brassinosteroids, carotenoids, và vitamin E được điều tiết tăng lên. Tuy vậy, siêu biểu hiện gen S359A trong quả cà chua làm tăng nhiều hơn hàm lượng squalene và phytosterol. Nghiên cứu chứng minh rằng sự thao tác kỹ thuật gen BjHMGS1 là một chiến lược có nhiều tiềm năng để gia tăng đồng thời squalene, phytosterols, α-tocopherol, và carotenoids trong quả cà chua làm có lợi sức khỏe của con người. 

Tham khảo thêm trên Plant Biotechnology Journal.
Nguồn: www.isaaa.org