TÌM THẤY GEN GIÚP CHỌN TẠO RA GIỐNG LÚA MÌ LAI

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Adelaide, Úc, hợp tác với công ty DuPont Pioneer của Mỹ, đã xác định được gen lúa mỳ, loại trừ khi tự thụ phấn nhưng vẫn cho phép thụ phấn chéo - mở ra cách lai các giống lai năng suất cao.
 Các nhà nghiên cứu cho biết phát hiện này và công nghệ canh tác liên quan có tiềm năng thay đổi căn bản cách thức canh tác lúa mì. Tiến sĩ Ryan Whitford, Chủ nhiệm Chương trình Lúa mì lai tại Trường Đại học Nông nghiệp, Thực phẩm và Rượu vang Adelaide nói rằng lúa mì là cây trồng được trồng rộng rãi nhất thế giới, cung cấp khoảng 20% calo thực phẩm và protein cho dân số thế giới. Ông nói rằng sản lượng lúa mì cần tăng 60% vào năm 2050 để đáp ứng nhu cầu gia tăng từ sự gia tăng dân số dự đoán.

Tiến sĩ Marc Albertsen, Giám đốc Nghiên cứu của DuPont Pioneer, cho biết gen thụ phấn là “yếu tố sinh học” đối với quá trình chọn giống và không cho phép vượt qua giai đoạn trước đó trong việc tạo ra giống lai áp dụng trong sản xuất.  

Tham khảo thêm thông tin tại University of Adelaide News & Events.
Nguồn: www.isaaa.org