HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỈNH SỬA GEN TẠI CHÂU ÂU

Các chính phủ của nhiều nước trên thế giới đang đấu tranh với hành lang pháp lý về sinh vật được chỉnh sửa hệ gen. Liệu có nên xây dựng khung pháp lý ấy hay không? René Custers thuộc VIB của xứ Flanders, Vương quốc Bỉ, đã tập trung vào tình trạng các quy định hiện hành đối với sinh vật chỉnh sửa gen trong khuôn khổ pháp luật của cộng đồng châu Âu. 

Phân tích theo kiểu “stepwise” đi đến kết luận rằng các sản phẩm nông nghiệp chỉnh sửa gen phải thực sự được chỉnh sửa theo cách hoàn toàn tự nhiên bằng lai giống hoặc tái tổ hợp, không phải là sinh vật biến đổi gen. Chúng không phải tuần theo các quy định luật pháp của Châu Âu và chúng nằm ngoài phạm vi định nghĩa của EU về GMO.

Đối với câu hỏi liệu có nên xây dựng luật cho chúng không, thật khó để yêu cầu sự giám sát của các quy định vượt quá những gì chúng ta cần cho các sản phẩm thông thường có thể mang cùng một loại thay đổi. Việc ban hành luật và cho phép chỉnh sửa gen cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản theo cách tiếp cận quản lý một cách có trách nhiệm.

Tham khảo thêm thông tin trên Emerging Topics in Life Sciences.
Nguồn: www.isaaa.org