NGHIÊN CỨU: AN NINH LƯƠNG THỰC CẦN NHIỀU HƠN TỪ CÁC CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Một nhóm các nhà khoa học nông nghiệp đã xem xét cách sự phát triển của công nghệ sinh học trong 35 năm qua tạo ra hiệu quả cho năng suất cây trồng và biến đổi gen trên cây trồng là cần thiết để ngăn ngừa tình trạng thiếu lương thực trong tương lai.

Nhóm nghiên cứu, từ Rothamsted Research ở Anh, Khoa học cây trồng Syngenta và Symmetry Bioanalytics ở Mỹ cho rằng biến đổi gen (GM) đẩy lùi côn trùng gây hại hay kháng thuốc diệt cỏ đã chuyển đổi canh tác đậu tương, bông, ngô và cải dầu. Những công nghệ này đã làm giảm chi phí và tăng năng suất trong canh tác, tuy nhiên, thiếu kiến thức cản trở việc cải thiện năng suất hơn nữa, đặc biệt là trong việc khảo nghiệm các điều kiện khí hậu.

Matthew Paul, nhà sinh vật học tại Rothamsted và trưởng nhóm đánh giá nói: "Kiến thức của chúng ta về các gen giới hạn năng suất trong điều kiện thực địa cần phải được phát triển. Ông nói rằng vào thời điểm này, có những kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng trong phòng thí nghiệm, nhưng lại không hiệu quả trên đồng ruộng. Paul nói rằng tiềm năng của biến đổi gen, việc chỉnh sửa bộ gen và các công nghệ hóa học đang nổi lên cần nhiều nghiên cứu hơn để các nhà khoa học có thể biết được các quá trình và gen quyết 

Tham khảo thêm trên Rothamsted Research News.
Nguồn: www.isaaa.org