NÔNG DÂN VÀ LIÊN MINH CÁC TRANG TRẠI TẠI MỸ THU HÚT NGƯỜI TIÊU DÙNG VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Để thảo luận về các vấn đề và mối quan tâm liên quan đến công nghệ sinh học và tác động của nó đối với thực phẩm và môi trường, Nông dân và liên minh các chủ trang trại Mỹ (USFRA), cùng với Hiệp hội đậu tương Nebraska đã tổ chức Tọa đàm thực phẩm: Xoay quanh các cuộc hội thoại về Sản phẩm Biến đổi gen tại Đại học Nebraska ở Lincoln vào ngày 06 tháng 9 năm 2017.

Hơn 100 người làm trong lĩnh vực thực phẩm, nhà làm phim và nông dân đã tham dự Tọa đàm, và gần 7.000 người đã theo dõi trực tuyến. Ông Scott Hamilton Kennedy – người được đề cử giải Oscar và là Giám đốc kiêm nhà sản xuất Cách mạng thực phẩm, người điều hành cuộc tọa đàm này cho biết "Các cuộc nói chuyện xung quanh thực phẩm và nông nghiệp - những yếu tố xác định thực phẩm an toàn hoặc không an toàn, kỹ thuật nông nghiệp tốt hay không tốt - là mất cân bằng, đó là lý do tọa đàm này và Phim Cách mạng thực phẩm là rất quan trọng".

Jeremy Brown, nông dân trồng bông ở Texas, nói: "Với những công nghệ mới, như thăm dò độ ẩm đất và GMOs, chúng ta có thể càng chính xác trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của chúng ta."

Hilary Maricle, nông dân và người chăn nuôi ở Nebraska, chỉ ra rằng cây trồng biến đổi gen nâng cao hiệu quả cho trang trại của họ hơn và thân thiện với môi trường, và họ sử dụng khoa học để cải thiện các phương pháp canh tác và chăn nuôi của họ.

Để biết thêm chi tiết, tham khảo USFRA News, hoặc The Food Dialogues.
Nguồn: www.isaaa.org