GIẢI TRÌNH TỰ BỘ GEN KHOAI LANG TRẮNG GUINEA

Viện Earlham, Norwich ở Anh, và Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ sinh học Iwate ở Nhật Bản hợp tác nghiên cứu, lần đầu tiên cung cấp bộ gen khoai lang trắng guinea. Đây là một cây trồng quan trọng có ý nghĩa kinh tế và văn hoá to lớn trên lục địa châu Phi và sinh kế cho hàng triệu người.

Bước đột phá lớn từ sự hợp tác quốc tế này là xác định khu vực gen quy định giới tính trong khoai lang (dioecy) và tìm thấy giới tính của khoai đối với giống cái là không đồng nhất (male = ZZ, female = ZW). Kiến thức hiếm về đặc điểm này rất quan trọng trong việc cải thiện tốc độ của các dự án nhân giống bằng marker. Nhóm nghiên cứu phát triển một marker phân tử cho các loại khoai lang ở giai đoạn cây con. Khoai lang là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống của Nigeria, và không giống như các loại cây trồng chủ yếu khác như gạo, ngô, và lúa mì, các vụ là tương đối không thuần chủng. Các kiến thức mới sẽ giúp biến khoai lang từ một cây trồng cá biệt thành một cây trồng thuần chủng.

Tham khảo thêm trên Earlham Institute Newsroom.
Nguồn: www.isaaa.org