CRY1AC TRONG CÂY CÀ CHUA ĐIỀU KHIỂN TÍNH KHÁNG SÂU VẼ BÙA (LEAF MINER) TRÊN LÁ

Sâu vẽ bùa trên lá cà chua (tomato leaf miner: Tuta absoluta) là đối tượng gây thiệt hại nghiêm trọng cho cà chua. Côn trùng này ăn từng phần của cây, làm cây chết. Bên cạnh đó, nó rất khó kiểm soát bằng thuốc hóa học. Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Izmir và Đại Học Akdeniz, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển nạp thành công gen cải biên của vi khuẩn Bacillus thuringiensis cry1Ac vào cây cà chua bằng phương pháp chuyển nạp gián tiếp thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens. 
Bốn dòng chuyển gen biểu hiện gen chuyển Cry1Ac đã được  tạo ra. Sự thể hiện của protein Cry1Ac trong cây cà chua làm cho sâu T. absoluta chết với số lượng lớn (38–100%). Hơn nữa, người ta thấy rằng một bản sao của gen này trong điều kiện “hemizygous” (chỉ có một bản sao thay vì hai bản sao) là đủ để giết sâu T. absoluta.

Đây là công trình nghiên cứu cây cà chua biến đổi gen kháng sâu vẽ bùa có khả năng thương mại hóa giống mới. 

Tham khảo thêm nghiên cứu trên Plant Cell, Tissue and Organ Culture.
Nguồn:www.isaaa.org