NÔNG DÂN PHILIPPINE TRÔNG ĐỢI CÀ TÍM BT ĐƯỢC THƯƠNG MẠI HÓA

Hơn 100 nông dân, người làm trong lĩnh vực nông nghiệp và kỹ thuật viên từ các tỉnh Pangasinan, Batangas, Quezon, và Davao ở Philippines đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn cho việc trồng cà tím Bt. Họ hy vọng hạt giống sẽ được cung cấp ngay sau khi khóa học về khoa học, an toàn và các lợi ích tiềm năng về kinh tế xã hội trong cuộc đối thoại công khai về Cà tím Bt tổ chức vào ngày 14 tháng 9 năm 2017 tại Trụ sở SEARCA, College, Laguna. Hoạt động này là nền tảng cho nông dân làm rõ các vấn đề về công nghệ nói trên.

Reynaldo Cueto, người làm nông nghiệp của Balete, Batangas cho biết, thị trấn của ông mở cửa cho các khảo nghiệm về cà tím Bt khi nó được thương mại hoá và ông hy vọng rằng nông dân sẽ sớm trồng cây trồng để có thể tận hưởng lợi ích của nó. Trưởng nhóm dự án cà tím Bt, Tiến sĩ Desiree Hautea, cho hay, Đại học Philippines Los Baños (UPLB) hoan nghênh phản hồi của nông dân về những thách thức trong việc trồng cà tím và các cây trồng khác và sẽ tiếp tục phát triển các công nghệ để đáp ứng nhu cầu của họ.

Những người khác trong cuộc đối thoại công cộng là các nhà nghiên cứu và các nhà côn trùng học UPLB về cà tím Bt, Tiến sĩ Lourdes Taylo, ông Mario Navasero; và giáo sư kinh tế UPLB, Tiến sĩ Cesar Quicoy. Cuộc đối thoại được tổ chức công khai bởi ISAAA và Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học SEARCA (SEARCA BIC).
 
Tham khảo thêm thông tin cập nhật về Công nghệ sinh học tại Philippine trên SEARCA BIC's website.
Nguồn: www.isaaa.org