UGANDA THU HOẠCH THÊM MỘT VỤ THỬ NGHIỆM SẮN BIẾN ĐỔI GEN

Bệnh khảm sắn (CMD) và sọc nâu sắn (CBSD) vẫn là những thách thức khó khăn nhất đối với sản xuất sắn ở Châu Phi vùng ven Sahara. Một số dân cư Uganda mô tả chúng như HIV đối với sắn. Mặc dù có những giống sắn kháng CMD, nhưng vẫn là một thách thức vì một số lượng lớn nông dân vẫn chưa tiếp cận được chúng. Tổn thất hàng năm do CMD và CBSD ước tính khoảng 60 triệu đô la ở Uganda. Nhu cầu về sắn kháng CBSD và CMD là rất cao.

Uganda là một trong những quốc gia đang tiến hành loại bỏ các bệnh thông qua một số dự án bao gồm cả Sắn kháng virus cho Châu Phi (VIRCA Plus). Dự án VIRCA Plus là một nỗ lực hợp tác giữa Trung tâm Khoa học Thực vật Donald Danforth; Viện nghiên cứu Tài nguyên cây trồng quốc gia (NaCRRI) ở Namulonge, Uganda; và Tổ chức Nghiên cứu Chăn nuôi và Nông nghiệp Kenya (KALRO) tại Nairobi, Kenya.

Sử dụng các công cụ công nghệ sinh học, một giống được nông dân ưa chuộng (TME 204) đã được biến đổi thành công để chống lại CBSD. Tuy nhiên, nó không có sức đề kháng với CMD. Điều này đòi hỏi phương pháp chọn giống truyền thống giải quyết, vì đã có những giống người nông dân ưa chuộng kháng lại được CMD. Cuộc thử nghiệm diện hẹp lần thứ tư (CFT) được tổ chức với mục tiêu phát triển các giống cây trồng thích hợp chống lại cả hai bệnh này bằng cách lai các dòng chuyển gen (kháng CBSD) và các giống không biến đổi gen (kháng CMD). Thử nghiệm cũng cung cấp dữ liệu quan trọng cho hoạt động nông học. Dự án VIRCA đã tiến hành một số CFT đa cấp tại Uganda và Kenya, vụ mùa mới nhất ở huyện Kasese, miền tây Uganda. Từ năm 2010, NARO-Uganda đã thử nghiệm sắn biến đổi gen với sự tiến bộ rất lớn.

Để tham khảo thêm thông tin, liên hệ UBIC tại ubic.nacrri@gmail.com hoặc visit the UBIC website.
Nguồn: www.isaaa.org