GIỐNG LÚA MẠCH MỚI ĐƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỂ GIÚP GIẢM BỚT CHOLESTEROL

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Nam Úc (SARDI) đã phát triển một giống lúa mạch cao năng mới với hàm lượng beta glucan tăng lên.

Giống mới này được gọi là Kowari là một loại ngũ cốc thấp cây tạo ra beta glucan nhiều hơn các giống khác. Beta glucans là đường tự nhiên giúp giảm sự hấp thu cholesterol trongmáu. Giống này cũng cho năng suất cao hơn và có sức đề kháng bệnh tốt hơn so với các giống khác trên thị trường.
Kowari là sản phẩm của Chương trình Quốc gia về Chọn giống Yến mạch của SARDI. Chương trình đã sản xuất hầu hết các giống yến mạch tại thị trường Úc. Hạt giống Kowari dự kiến sẽ có mặt tại Úc vào năm tới.

Tham khảo thêm thông tin đăng tải trên Primary Industries and Regions of South Australia.
Nguồn: www.isaaa.org