RNAI LÀM TĂNG TÍNH KHÁNG CỦA ĐẬU TƯƠNG ĐỐI VỚI BỆNH DO VIRUS

Bệnh khảm virus của đậu tương SMV (Soybean mosaic virus) và những tác nhân khác gây bệnh virus luôn là mối đe dọa cho sản xuất đậu tương, làm giảm nghiêm trọng năng suất và chất lượng đậu. Do vậy, các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Jilin, Trung Quốc đã sử dụng kỹ thuật RNAi làm bất hoạt gen để khống chế bệnh SMV. Nghiên cứu của họ được công bố trên tạp chí Transgenic Research. 

Các nhà nghiên cứu đã phân lập một gen mã hóa enzyme “replicase” từ chủng nòi virus “SMV SC3”, điều khiển bởi promoter đặc hiệu ở lá rbcS2 trên giống đậu cô ve (Phaseolus vulgaris), rồi đưa vào giống đậu tương. Những dòng ấy biểu hiện chỉ số mắc bệnh trung bình thấp hơn (2.14-12.35) so với cây đối chứng trong 3 thế hệ con lai liên tục. Những dòng cây chuyển gen còn biểu hiện tính kháng đáng kể và ổn định với chủng nòi “SMV SC3” trong điều kiện thí nghiệm ngoài đồng ruộng. Phân tích sâu hơn cho thấy các cây chuyển gen trồng ở nhà lưới biểu hiện tính kháng rất mạnh với 5 chủng nòi SC3, SC7, SC15, SC18, và chủng SMV tái tổ hợp, virus gây bệnh khảm trên đậu cô ve, và virus gây bệnh khảm trên dưa hấu.

Tham khảo thêm nghiên cứu trên Transgenic Research.
Nguồn: www.isaaa.org